Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4696
Title: Wpływ ideologii na język. Przypadek dyktatury wojskowej w Grecji w latach 1967–1974
Authors: Gortych, Karolina
Keywords: ideologia a język
wpływ reżimu na język
Grecja
dyktatura czarnych pułkowników
sytuacja języka w Grecji w latach 1967–1974
Issue Date: 2007
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.27-48
Abstract: Praca przedstawia sytuację języka w Grecji w latach 1967–1974, w okresie tzw. dyktatury czarnych pułkowników. Zamach stanu, jaki miał miejsce 21 kwietnia 1967 r., wniósł wiele zmian w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Greków. Ludzie dyktatury narzucili nie tylko skrajnie prawicowy reżim polityczny, ale również realizując swoje polityczne idee, starali się jak najbardziej wpłynąć na kulturę Grecji. Artykuł ma na celu wskazać wpływ idei politycznych na kształtowanie się języka jako systemu oraz na kształtowanie się języka jako sposobu formułowania wypowiedzi. Materiał badawczy stanowią dwa teksty z roku 1968. Jeden z nich to przemówienie lidera opozycji politycznej – Georgiosa Papandreou (21 kwietnia 1968 r.), drugi zaś to przemówienie czołowego polityka dyktatury wojskowej – Georgiosa Papadopoulosa – z początku dyktatury (28 września 1968 r.). Konfrontacja obydwu tekstów na płaszczyźnie filologicznej stanowi podstawę wniosków o wpływie ideologii politycznej na język. Praca zawiera polskie przekłady powyższych tekstów.
The paper discusses the linguistic situation in Greece in the period from 1967 to 1974, in the epoch of the so-called black colonels. The coup d’état which took place on 21st of April 1967 changed immensely the social, political and cultural life of the Greek. The dictatorship leaders imposed not only extremely right-wing political regime but they also tried to influence the culture of Greece by putting into practice their political ideas. The article aims at showing the influence of the political ideas on (i) the development of language as a system and (ii) the development of language as a tool used for formulating utterances. The analysed material included two texts of 1968. One of them was the speech of the leading oppositional politician Georgios Papandreou (21 April 1968). The second one was the speech of the leading politician of military dictatorship Georgios Papadopoulos which was delivered at the beginning of junta (28 September 1968). The philological comparison of these two texts constitutes the base of conclusions about the influence of the political ideology on the language. The paper includes translations of the mentioned speeches from Greek into Polish.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4696
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Gortych.pdf324.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.