Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4710
Title: Grindowanie na pegach, czyli o zapożyczeniach angielskich w socjalnej odmianie języka
Authors: Wiertlewski, Stefan
Keywords: socjolekt
socjolekt rowerowy
zapożyczenia z języka angielskiego
zapożyczenia
socjolingwistyka
język rowerowy
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.67-76
Abstract: Charakterystyka zapożyczeń angielskich w języku rowerowym, a więc kwestia kontaktów międzyjęzykowych, podjęta została z perspektywy socjolingwistycznej. Autor dokonuje klasyfikacji zgromadzonych jednostek leksykalnych (ok. 300) z uwzględnieniem ich podziału rzeczowego, typu zapożyczenia (zapożyczenie leksykalne, kalka, hybryda) i stopnia asymilacji. Przeważająca większość zarejestrowanego materiału nie jest uwzględniana w dostępnych opracowaniach leksykograficznych.
The paper, written from a sociolinguistic perspective, presents English loan words found in the Polish bike slang. The criteria of classification of the collected material (ca 300 entries) comprise the division into semantic classes, type of borrowings (loanwords, loanshifts and loanblends) and the level of their assimilation into Polish. The majority of the discussed lexical entries have not been recorded in the available Polish dictionaries and corpuses.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4710
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Wiertlewski.pdf264.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.