Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWiertlewski, Stefan-
dc.date.accessioned2013-02-25T08:11:48Z-
dc.date.available2013-02-25T08:11:48Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.79-89pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4714-
dc.description.abstractAutor próbuje wykazać, że koncepcja metafory pojęciowej stanowi efektywne narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata. Rozważania ilustrowane są przykładami specyfi cznego użycia słów w obrębie socjolektu rowerowego. W tekście analizie poddane zostały następujące metafory konceptualne: ROWER TO KOŃ, A ROWERZYSTA TO JEŹDZIEC i PELETON TO TKANINA.pl_PL
dc.description.abstract(Conceptual Metaphor as a Tool for the Reconstruction of the Linguistic Image of the World in the Bike Sociolect). The author attempts to show that the idea of conceptual metaphor is an effi cient tool for reconstructing the image of the world contained in language. The problem is exemplifi ed by specifi c usages of words within the Polish bike slang. In the text the following conceptual metaphors are studied: A BIKE IS A HORSE AND A BIKER IS A RIDER and A PELOTON IS A PIECE OF FABRIC.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectMetafora pojęciowapl_PL
dc.subjectMetafora konceptualnapl_PL
dc.subjectMetafora pojęciowa a językowy obraz światapl_PL
dc.subjectJęzykowy obraz światapl_PL
dc.subjectSocjolekt rowerowypl_PL
dc.titleMetafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowympl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Wiertlewski.pdf283.93 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.