Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4718
Title: Reading Legal Documents: from the Macrofunction to the Smaller Functions
Authors: Larraz, Elena Farran
Keywords: Translation
Legal documents
Teaching translation
Learning translation
Functions of texts
How to read legal documents
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.41-45
Abstract: Through this article we try to remind the teacher of translation of the difficulties the student lay in legal matters encounters at the reading stage of the document and how to overcome them. The difficulty lies with the fact that he cannot grasp the overall function of the text because he cannot even penetrate legal discourse in its smaller portions. We propose some exercises that should help the student to overcome such difficulty.
Autorka uczula nauczyciela przekładu na trudności, jakie napotyka nieznający prawa student na etapie czytania dokumentu prawnego, i wskazuje, jak należy je pokonywać. Trudność polega na tym, że student nie jest w stanie zrozumieć całościowej funkcji tekstu, ponieważ nie może zrozumieć dyskursu prawnego nawet w mniejszych fragmentach tekstu. Autorka proponuje ćwiczenie, które powinno pomóc studentom pokonać takie trudności.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4718
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Larraz.pdf241.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.