Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4730
Title: Analogia w dydaktyce języka chińskiego
Authors: Kordek, Norbert
Keywords: język chiński
dydaktyka języka chińskiego
wykorzystanie analogii w dydaktyce języka
analogia w dydaktyce
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.115-126
Abstract: W artykule zajmuję się problematyką dydaktyki wybranych konstrukcji języka chińskiego. Moim celem jest pokazanie na przykładach, w jaki sposób, wykorzystując zarówno różnice semantyczne między zdaniami strukturalnie podobnymi, jak i analogie semantyczne między zdaniami składniowo różnymi, ułatwić i przyspieszyć nauczanie problematycznych w tym względzie zagadnień gramatyki chińskiej. Do egzemplifikacji wykorzystania mechanizmów różnic i analogii w dydaktyce wykorzystałem zdania z partykułą le i skopiowanym czasownikiem, konstrukcję z de i dopełnieniem komplementywnym oraz partykułę końcową le.
In this paper I try to show ways of using semantic differences between structurally similar constructions and semantic analogies between structurally different sentences in the process of teaching those aspects of Chinese grammar which are relatively difficult for teachers to explain and for students do understand. To exemplify this supplementary didactic method I chose the following grammatical problems: sentence-final particle le, the complex stative construction with particle de and the verb-copying construction.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4730
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Kordek.pdf366.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.