Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4756
Title: Kontrowersyjna twórczość: opracowanie, kontynuacja, rekonstrukcja
Other Titles: Controversial Art: Analysis, Continuation, and Reconstruction
Authors: Stępień, Małgorzata
Keywords: Dzieło macierzyste
Opracowanie
Kontynuacja
Rekonstrukcja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 312-337
Abstract: Z niniejszych rozważań wynika, że wokół opracowania, rekonstrukcji i kontynuacji danego dzieła prawdopodobnie zawsze będą istnieć wątpliwości, ponieważ dotyczą one materii już istniejącego dzieła, a wszelkie ingerencje w istocie naruszają jego prawo do integralności. Dlatego właśnie dzieło macierzyste powinno stać na pierwszym miejscu, a opracowujący, tłumacz, kontynuator i rekonstruktor z szacunkiem w jego cieniu.
The conclusion of the considerations in this paper is that the analysis, reconstruction and continuation of a given work of art will probably always raise some doubts since they concern the existing work, and any kind of intervention infringes on this work’s right to remain integral. Therefore the original work of art should always come first whereas an analyst, translator, continuator and reconstructor should stay respectfully in the background.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4756
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1/2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Stępień.pdf128.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.