Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4759
Title: Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Other Titles: The Common Good as the Fundamental Principle of Poland’s Constitution of April 2, 1997
Authors: Strzelczyk, Krzysztof
Keywords: Konstytucja RP
Dobro wspólne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 245-272
Abstract: Czym jest dobro wspólne? Jakie rozumienie dobra wspólnego koresponduje z uznaniem zasady dobra wspólnego, wyrażonego w artykule 1 Konstytucji RP, za zasadę naczelną? Autor stara się odpowiedzieć na te pytania a następnie próbuje wskazać, że interpretacja polityczna jak i prawnicza pozwala uznać zasadę dobra wspólnego jako zasadę normatywną a nie jedynie jako deklarację o charakterze typowo ideologicznym, za którym nie stoi żadna treść prawna. Niniejszy tekst ukazuje też sposób w jaki doszło do takiego zredagowania artykułu 1 Konstytucji RP z 1997 r.
What is the common good? What understanding of the common good corresponds to the acknowledgement of the common good principle, stipulated in Article 1 of the Constitution of Poland, to be the fundamental principle? The author of the paper tries to answer these questions and to show that both political and legal interpretations allows us to treat the principle of common good as a normative principle which is not a solely ideological declaration that is not supported by any legal meaning. This paper shows how Article 1 of the Constitution of Poland of 1997 was drafted.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4759
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1/2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. Strzelczyk.pdf118.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.