Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorForecki, Piotr-
dc.date.accessioned2013-02-26T09:20:42Z-
dc.date.available2013-02-26T09:20:42Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s.157-184pl_PL
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4763-
dc.description.abstractAntysemicki dyskurs wcale nie potrzebuje obecności Żydów jako racji swojego bytu i legitymizacji istnienia. Zwalcza Żydów wyimaginowanych i symbolicznych. Żydów z nadania, a zwłaszcza wszystko to, przeciwko czemu występuje i na różne sposoby stara się z Żydami skojarzyć. Praktyka taka niejednokrotnie dała o sobie znać w toku prezydenckich kampanii wyborczych w Polsce po roku 1989. Efektów płynących z instrumentalizacji antysemityzmu, choć samo zjawisko jest godne wyłącznie pogardy, nie należy jednak przeceniać i nadawać mu nadmiernego znaczenia przy interpretacji decyzji powziętych przez wyborców. Gdyby w istocie miał on stanowić instrument o przemożnym oddziaływaniu, to ironizując Aleksander Kwaśniewski nie zostałby dwukrotnie prezydentem Polski.pl_PL
dc.description.abstractThe Jewish presence is not indispensable for the anti-Semitic discourse to justify and legitimize its existence. This discourse fights against imaginary and symbolic Jews, those who are appointed to be Jewish, and in particular against everything that this discourse opposes and tries to associate with the Jews in all manners. Such practices have been implemented numerous times during the presidential election campaigns in Poland after 1989. However, the consequences of the instrumentalization of anti-Semitism, although deserving to be despised, should be neither overestimated nor exaggerated when interpreting the voters’ decisions. Were anti-Semitism the instrument of utmost influence indeed, Aleksander Kwaśniewski would not have been elected Polish president twice.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniupl_PL
dc.subjectantysemityzmpl_PL
dc.subjectprezydenckie kampanie wyborcze w Polscepl_PL
dc.titleStolzman w Belwederze? Instrumentalizacja antysemityzmu w kampaniach prezydenckich w Polsce po roku 1989pl_PL
dc.title.alternativeStolzman at the Belvedere Palace? Instrumentalization of Anti-Semitism in Presidential Campaigns in Poland after 1989pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1/2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P. Forecki.pdf141.7 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.