Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4768
Title: Krótko- i długofalowe korzyści wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji
Other Titles: Short- and longterm benefits from early care and education of children
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Czub, Magdalena
Czub, Tomasz
Keywords: wczesna opieka i edukacja
early childhood education and care
efektywność
effectiveness
korzyści długofalowe
long-term benefits
funkcjonowanie szkolne
school functioning
funkcjonowanie społeczne
social functioning
zyski ekonomiczne
economic benefits
Issue Date: 2012
Citation: Brzezińska, A. I., Czub, M., Czub, T. (2012). Krótko- i długofalowe korzyści wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji. Polityka Społeczna, numer tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, 1, 24-27.
Abstract: The Western societies idea of need to invest in early care and education of the youngest citizens become more and more prevalent and is supported by scientific research. The condition of the young people in our country, indicates the need to promote the idea also in Poland. The paper contains an analysis of the research on the effectiveness of early educational interventions. Research confirms the positive impact of early educational effects on the functioning in the school and the duration of the education, as well as on social functioning measured by the level of employment, income and assets. The benefits of early childhood education are also visible in the lower criminality. Conducted research also indicates that from the point of view of state economics, early care and education is beneficial.
Coraz szerzej rozpowszechniony w społeczeństwach zachodnich pogląd mówiący o konieczności inwestowania w edukację i opiekę nad najmłodszymi obywatelami znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych i staje się, zważywszy na kondycję młodych ludzi w naszym kraju, konieczny do upowszechnienia także w Polsce. Artykuł zawiera analizę badań dotyczących efektywności wczesnych oddziaływań edukacyjnych. Badania potwierdzają pozytywny wpływ wczesnych oddziaływań edukacyjnych zarówno na funkcjonowanie w szkole i czas trwania nauki, jak i na funkcjonowanie społeczne mierzone poziomem zatrudnienia, dochodów i stanu posiadania. Korzyści z wczesnej edukacji widoczne są także w zakresie niższej przestępczości. Prowadzone badania wskazują również, iż z punktu widzenia ekonomii państw, wczesna opieka i edukacja przynosi wymierne korzyści.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4768
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012 Polityka Społeczna 1 tematyczny 3 teksty AB MC TC KA.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.