Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4778
Title: Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium
Authors: Urbańska, Joanna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Urbańska, Joanna, Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium, 2010, ss. 232.
Description: Współczesne życie społeczne nabrało niesłychanego tempa. Globalizacja,postęp techniki, nowe instrumenty komunikacji międzyludzkiej, coraz większe współzależności między ludźmi i organizacjami, starzenie się ludności, kataklizmy i epidemie, gwałtowne zmiany w rodzinach i pracy zawodowej wystawiają na wielką próbę zasoby biologiczne i psychiczne współczesnego człowieka. Problem, który podejmuje Autorka, mieści się w przedmiocie psychologii zdrowia i dotyczy dwóch kwestii: uwarunkowań środowiskowych i zdrowotnych zmęczenia życiem codziennym oraz szans obniżenia zmęczenia życiem codziennym poprzez leczenie sanatoryjne. Prof. dr hab. Roman Ossowski
URI: http://hdl.handle.net/10593/4778
ISBN: 978-83-62243-28-0
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna_Urbanska.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.