Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4781
Title: Języki IV RP
Authors: Figiel, Agnieszka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Figiel, Agnieszka, Języki IV RP, 2009, ss. 202.
Abstract: Jednym ze sposobów opisu zróżnicowania społecznego jest koncepcja podziałów społeczno-politycznych. Zakłada ona, że konflikty i spory występujące w całym społeczeństwie polaryzują także scenę polityczna danego kraju(...). W ten sposób linie rozłamów społeczno-politycznych na poziomie ogólnospołecznym przekładają się na wymiary współzawodnictwa partyjnego w sferze polityki. Oczywiście nie wszystkie konflikty znajdują swoje odzwierciedlenie w podziałach sceny politycznej, wobec czego istotne staje się pytanie o mechanizmy rządzące tym zjawiskiem (...) Opisywany przeze mnie w pracy proces konstrukcji i rekonstrukcji osi podziałów społeczno-politycznych dokonuje się przede wszystkim na poziomie dyskursu publicznego, a zwłaszcza w tej jego części, która nazywana jest dyskursem polityki.Ów proces komunikacyjny przebiega między partiami a ich elektoratami, przy czym rolę ważnego pośrednika pełnią tu media oraz ośrodki badania opinii publicznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4781
ISBN: 978-83-929763-0-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agnieszka_Figiel.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.