Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4782
Title: Guru-uczniowie-wspólnota
Authors: Kaczmarek, Kamil
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Kaczmarek, Kamil, Guru-uczniowie-wspólnota, 2006, ss. 215.
Abstract: Jak powstają nowe religie? Skąd wypływa niecodzienny autorytet ich przywódców? W jaki sposób niektórzy członkowie społeczeństwa staja się uczestnikami kontrowersyjnych grup religijnych? Jakie mechanizmy decydują o porażce lub sukcesie nowej religii? Na te między innymi pytania szuka odpowiedzi autor niniejszej książki. Analizując konkretny przypadek jednej z grup religijnych, stara się jednocześnie wykazać, iż"wielkie księgi' pozostawione przez klasyków humanistyki nadal dostarczają użytecznych narzędzi poznawczych w takich poszukiwaniach.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4782
ISBN: 978-83-62243-20-4
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamil_Kaczmarek.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.