Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4789
Title: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia
Editors: Baniak, Józef
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia , red. J.Baniak,ss.385
Abstract: Czy katolicy polscy uczestniczą w życiu swego Kościoła? Czy traktują go jako "swój" Kościół, w którym dostrzegają miejsce dla siebie samych na poziomie parafii czy diecezji?Czy katolicy świeccy widzą w Kościele wyłącznie instytucję, z którą dialog jest utrudniony, czy też postrzegają go jako wspólnotę, w życiu której sami chcą lub starają się aktywnie uczestniczyć i budować ją na miarę własnych możliwości i potrzeb? Wyniki licznych badań socjologicznych uprawniają do wniosku, że katolicy polscy najczęściej mają duże trudności z poprawnym zdefiniowaniem Kościoła. Jednocześnie dostrzegają pozytywną rolę Kościoła instytucjonalnego w wielu sferach życia świeckiego, zauważając pomoc księży niesioną ludziom ubogim,chorym,opuszczonym przez rodzinę i wykluczonym w różnym stopniu ze społeczeństwa czy też zapomnianym przez państwo i organizacje samorządowe. Świeccy nie chcą jednak, aby kler i instytucje kościelne ingerowały w takie sfery ich życia, jak polityka państwowa,gospodarka,nauka i moralność seksualna oraz etos małżeńsko-rodzinny. Prof dr hab. J. Baniak
URI: http://hdl.handle.net/10593/4789
ISBN: 978-83-62243-12-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baniak_Józef.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.