Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4917
Title: Stowarzyszenie regionalne jako forma identyfikacji z regionem i kultura regionalną (na przykładzie Kociewia)
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Keywords: region
kultura regionalna
stowarzyszenie
Kociewie
Issue Date: 2005
Publisher: Polski Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki
Citation: Stowarzyszenie regionalne jako forma identyfikacji z regionem i kultura regionalną (na przykładzie Kociewia), w: Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyńska, Archiwum Etnograficzne t. 43, Wrocław-Łódź: PTL, UWrocł., UŁ, 2005, s. 139-147
Series/Report no.: Archiwum Etnograficzne;43
Abstract: Stowarzyszenia obejmują swym zasięgiem różne dziedziny wiedzy – kulturę, sztukę, muzykę, turystykę i gospodarkę. Na Kociewiu, czyli terenie mnie interesującym, działa wiele różnego rodzaju stowarzyszeń i towarzystw powołanych do życia przez członków społeczności lokalnej. Działają one na różnych płaszczyznach, przybierając różne formy – od związków mających w swoich statutach zapis o działalności na terenie całego regionu, po organizacje działające tylko lokalnie. Obecnie na terenie Kociewia działa 12 stowarzyszeń, które w orbicie swoich działań mają zapisy dotyczące zainteresowania i promocji kultury regionu kociewskiego. Stowarzyszenia te można podzielić ze względu na charakter i na cel, w jakim zostały powołane. Prezentując działalność sześciu wybranych przeze mnie stowarzyszeń chciałam pokazać, w jaki sposób aktywność społeczna i kulturalna wpływa na przekształcanie się rzeczywistości w sferze kulturalnej, a co za tym idzie w sferze świadomościowej. Cały ten proces ma wpływ na kształtowanie się tożsamości społecznej, lokalnej i regionalnej. A to z kolei pozwala na identyfikowanie się z kulturą regionu. O stanie tej ostatniej świadczy w dużym stopniu istnienie oddolnych ruchów regionalnych. Na tak niewielkim obszarze jakim jest Kociewie, ruch regionalny działa dość prężnie. Pozwala to na podejmowanie inicjatyw mających na celu propagowanie wśród jego mieszkańców kultury regionalnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4917
ISBN: 83-87266-36-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stowarzyszenie regionalne jako forma identyfikacji....pdf486.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.