Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5018
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Zmierczak, Marek
Issue Date: 2008
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 3, s. 229-231
Abstract: Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, red. Jerzy Zajadło, Arche s.c., Gdańsk 2008, ss. 286.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5018
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Marek_Zmiwerczak_PRZEGLĄD_PIŚMIENNICTWA_229-231.pdf97.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.