Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/505
Title: Rewolucja w obronie wolności. Filozofia polityczna Hannah Arendt
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Hannah Arendt
Rewolucja
Filozofia polityczna
Issue Date: Mar-1998
Publisher: Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
Citation: Opcje. Kwartalnik kulturalny, 1998, nr 20, s. 92-96
Abstract: Artykuł zawiera interpratację teorii rewolucji Hannah Arendt umieszczając ją w całościowym kontekście rozwijanej przez nią filozofii politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/505
ISSN: 1230-9982
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_FP_HA.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.