Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5337
Title: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiedzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem
Authors: Pyżalski, Jacek
Merecz, Dorota
Keywords: nauczyciele
teachers
wypalenie zawodowe
burnout
stres zawodowy
occupational stress
Issue Date: 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Sponsorship: Publikacja przygotowana i sfinansowana w ramach projektu nr 1.R.06 pt.: Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń; zrealizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; kierownik projektu: dr Jacek Pyżalski; finansowanego z Programu Wieloletniego Narodowego Centrum, Badań i Rozwoju pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
URI: http://hdl.handle.net/10593/5337
ISBN: 978-83-7587-482-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psychospoleczne (1).pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.