Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5465
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA PROFESOROWI JERZEMU ZUBRZYCKIEMU TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA
Authors: Suchocka, Renata
Issue Date: 1998
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 481-482
URI: http://hdl.handle.net/10593/5465
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_Sprawozdania i informacje_Renata_Suchocka_481-482.pdf88.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.