Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5496
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Tarnawski, Maciej
Issue Date: 1998
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 459-461
Abstract: Peter Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, ss. 278.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5496
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_Przegląd piśmiennictwa_Maciej_Tarnawski_459-461.pdf130.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.