Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5567
Title: Założenia programowo-organizacyjne reformy oświaty z 1999 roku w zakresie edukacji elementarnej
Authors: Rura, Grażyna
Klichowski, Michał
Keywords: Edukacja elementarna
Oświata
Reforma oświaty z 1999 roku
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, s. 19-78.
Series/Report no.: Seria Psychologia i Pedagogika;156
Abstract: W rozdziale podjęto próbę refleksji nad założeniami programowo-organizacyjnymi reformy oświaty z 1999 roku w zakresie edukacji elementarnej. W ramach wprowadzenia w problematykę opisaliśmy w nim polską oświatę w przededniu jej reformowania, przedstawiliśmy wykaz reform i prób naprawy systemu edukacji z lat 1945-1999 oraz harmonogram prac związanych z wdrażaniem reformy oświaty z 1999 roku. W kolejnych punktach skupiliśmy się na głównych funkcjach i zadaniach wczesnej edukacji w założeniach reformy, nowelizacjach i zmianach w toku wdrażania reformy – ich kierunkach i charakterze, oraz przedstawiliśmy wyniki badań własnych dotyczących organizacyjno-materialnego stan szkół z punktu widzenia szans realizacji założeń reformy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5567
ISBN: 978-83-232-2256-9
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał_Klichowski_Grażyna_Rura_Założenia_programowo-organizacyjne_reformy_oświaty_z_1999_roku_w_zakresie_edukacji_elementarnej.pdf506.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons