Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/585
Title: Między nauką a literaturą, czyli debata nad statusem historii. Próba parafrazy
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Metodologia historii
Idealizacyjna teoria nauki
Narratywizm
Pozytywizm
Postmodernizm
Carl Hempel
Leszek Nowak
Hayden White
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Citation: Historyka. Studia Metologiczne, 2006, t. 36, s. 37-53.
Abstract: Autor porównuje dwie wizje uprawiania historii zakładane przez pozytywizm (Hempel) i narratwizm (White). Według pozytywizmu, w historii obowiązywać mają te same procedury wyjaśniania co w naukach przyrodniczych, według narratywizmu - historia ma być bliższa literaturze. Poglądy te są parafrazowane w aparaturze pojęciowej idealizacyjnej teorii nauki. Wedle tego ujęcia różnice pomiędzy tymi dziedzinami kultury (nauka i literatura) oparte są na stosowanych w nich różnych procedurach deformacyjnych. Podstawowoą metodą nauki jest idealizacja (idealizowany obiekt w porównaniu z wyjściowym jest ontologicznie "uboższy" ponieważ pozbawiony jest pewnych własności), a literatury - fikcjonalizacja (fikcjonalizowany obiekt w jest ontologicznie "bogatszy" w porównaniu z obiektem wyjściowym ponieważ jest wyposażony we własności występujące z wyższym natężeniem). W drugiej części artykułu autor eksplikuje pewne paradoksy narracji historycznej (paradoks nadkompletności i niekompletności bazy źródłowej w stosunku do opartej na niej narracji historycznej oraz paradoks dwupoziomowej struktury narracji w kategoriach idealizacyjnej teorii nauki. Udana próba parafrazy jest argumentem na rzecz jedności nauki zakładanej przez idealizacyjną teorię nauki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/585
ISSN: 0073-277X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Historyka_36_06-3.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.