Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGrzegorczyk, Anna. Promotor-
dc.contributor.authorJankowska, Małgorzata-
dc.date.accessioned2010-10-07T11:55:21Z-
dc.date.available2010-10-07T11:55:21Z-
dc.date.issued2010-10-07T11:55:21Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/595-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwapl_PL
dc.description.abstractDysertacja stanowi analizę literackich i filozoficznych narracji apokryficznych. Bazę materiałową stanowią dwie powieści – Ostatnie kuszenie Chrystusa Nikosa Kazantzakisa i Ewangelia według Jezusa Chrystusa José Saramago oraz „apokryfy” Leszka Kołakowskiego i Andrzeja Grzegorczyka. Punktem wyjścia dla rozważań jest próba zdefiniowania pojęcia „narracji apokryficznych”, oparta na relacji zależności między tradycyjnym apokryfem a narracją rozumianą literaturoznawczo i filozoficznie. Badanie roli, jaką wspomniane narracje apokryficzne odgrywają w kulturze współczesnej bazuje na rozpoznaniu religijnych i filozoficznych kontekstów ich powstawania (sekularyzacja, konflikt rozumu i wiary, kryzys metafizyki, upadek wielkich narracji).pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation is an analysis of literary and philosophical apocryphal narrations. The analysed material includes a few texts by Leszek Kołakowski and Andrzej Grzegorczyk and two novels – The Last Temptation of Christ by Nikos Kazantzakis and The Gospel According to Jesus Christ by José Saramago. The introduction to the subject is based on the definitions of the traditional apocrypha and narration (which is understood not only as a literary term, but as a philosophical idea as well). The dissertation presents different religious and philosophical contexts (like secularization, the conflict between reason and faith, the crisis of metaphysics, the fall of the so called Great Narrations) so that the role of the apocryphal narrations in modern culture could be properly described.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectapokryfpl_PL
dc.subjectapocryphpl_PL
dc.subjectnarracjapl_PL
dc.subjectnarrationpl_PL
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectmythpl_PL
dc.subjectsekularyzacjapl_PL
dc.subjectsecularizationpl_PL
dc.titleReligijno-filozoficzne konteksty narracji apokryficznych w kulturze współczesnejpl_PL
dc.title.alternativeReligious and Philosophical Contexts of Apocryphal Narrations in Modern Culturepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malgorzata Jankowska doktorat.pdf
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.