Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/599
Title: Metaliczne sferule w kenozoicznych osadach lądowych i morskich
Other Titles: Magnetic spherules in the terrestrial and marine sediments of Cenozoic age
Authors: Uścinowicz, Grzegorz
Advisor: Stankowski, Wojciech. Promotor
Keywords: Sferule
Spherules
Zatoka Gdańska
Gdańsk Bay
Morasko
Clarion-Clipperton
Issue Date: 7-Oct-2010
Abstract: W realizowanym przez autora zakresie badań główny akcent niniejszych studiów dotyczy drobnoziarnistej frakcji magnetycznej.Celem pracy jest separacja z osadów, identyfikacja i charakterystyka elementów magnetycznych, a w miarę możliwości także kamiennych pochodzenia pozaziemskiego na przykładzie wybranych kopalnych jak i współczesnych osadów lądowych i morskich. Postawione cele osiągnięto drogą badań terenowych i laboratoryjnych. Badaniami objęto przykładowe stanowiska zarówno lądowe i morskie. Morskimi stanowiskami badawczymi stały się; strefa uskokowa Clarion-Clipperton na Pacyfiku oraz obszar Zatoki Gdańskiej. Natomiast głównymi stanowiskami osadów lądowych poddanych badaniom w niniejszej pracy, stały się Morasko koło Poznania oraz Przełazy z sąsiedztwa Świebodzina. Stanowiska te łączy obecność żelaznych meteorytów, choć zakres ich mineralogicznego poznania oraz udokumentowanie czasu spadku są niewspółmierne.Z punktu widzenia długotrwałej dostawy do Ziemi obcej materii jako istotne uznano profile z dna Pacyfiku. Uznano jednocześnie, że nieistotna pozostaje frekwencja znajdowanych obiektów, których liczebność musi charakteryzować się zmiennością przestrzenną i czasową.
The primary aim of this study is to determine the presence of magnetic spherules of extraterrestrial origin in sediments of the Cenozoic age. The investigation was carried out in the diverse environments, starting from terrestrial sediments (mineral and organic) of Polish Lowland throughout the marine sediments of the Gulf of Gdansk ending with deep ocean sediments. However some of the recovered spherical particles appeared to be of anthropogenic origin. This induced the author to analyze the problem and to revalue the aims of the studies. That is why the aim of the dissertation is to characterize the origins of magnetic, micro-scale grains from the different sediments independently to their origin.The investigations of extraterrestrial matter can bring new data about history of solar system and the interior of our planet. Magnetic fines should be perceived as a record of violent space events such as meteoritic impact. The investigation of the fall both of the coarse-grained and fine-grained matter can lead us to the preparation of stratigraphic studies on the regional scale. The enrichment of different sediments in different kinds of spherules could be a circumstance to correlate them upon the large area. It makes the studies of cosmic matter the next potential marker of relative dating method.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/599
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzegorz Uścinowicz - doktorat.pdf
  Restricted Access
5.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.