Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/605
Title: ZASTOSOWANIE OUTSOURCINGU W BIBLIOTEKACH POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
Other Titles: OUTSOURCING IN POLISH UNIVERSITY LIBRARIES - SURVEY RESULTS
Authors: Jazdon, Artur
Keywords: outsourcing
zarządzanie strategiczne
strategic management
zarządzanie i organizacja
management and organization
organizacja bibliotek
organization of libraries
usługi biblioteczne
library services
finanse bibliotek
library finances
kadra biblioteczna
library staff
Issue Date: 2008
Citation: Przegląd Biblioteczny vol 76 (2), 2008, str. 247-259.
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich bibliotek szkół wyższych. Badanie wskazać miało skalę stosowania przez nie outsourcingu. Badano w jakim zakresie jest on obecnie już stosowany, w jakich kierunkach badani widzą możliwości jego wdrożenia, jakie dostrzegają przeszkody w realizacji tych planów oraz osiągnięcia jakich rezultatów jego stosowania spodziewają się osiągnąć. Badanie wykazało, że jest on stosowany obecnie w ograniczonym zakresie, raczej sporadycznie dla rozwiązywania pojedynczych problemów, realizacji wybranych usług, natomiast nie jako element zarządzania strategicznego. Uderza brak oczekiwań organizatorów bibliotek dla szukania i stosowania rozwiązań outsourcingowych. Badanie wskazuje konieczność dalszej edukacji w tym zakresie zarówno obecnych pracowników bibliotek jak i studentów studiów bibliotekoznawczych.
The article presents results of the survey concerning the use of outsourcing by the Polish university libraries. The survey was intended to provide answers to the following questions: the extent of the current use of outsourcing, predictions on its development, obstacles to its implementation and expected results of its use. The answers to the survey showed outsourcing being used to a limited extent as a means of solving individual problems or providing selected services instead of making it a part of strategic library management. Strikingly, library managers do not attempt to search for and apply outsourcing solutions. The research shows the need for further education of library staff and library and information science (LIS) students as regards outsourcing
URI: http://hdl.handle.net/10593/605
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przegląd Biblioteczny R76 2008.pdf573.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.