Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6251
Title: Rozwiązywanie konfliktów
Authors: Michałowska, Danuta Anna
Keywords: style reakcji na konflikt
modele rozwiązywania konfliktów
Issue Date: 16-May-2013
Series/Report no.: Psychopedagogiczne podstawy komunikacji społecznej w edukacji;
Abstract: W prezentacji można zapoznać się z różnymi modelami stylów reakcji na konflikt oraz ze sposobami rozwiązywania konfliktów. Podane są podstawowe informacje o procesie rozwiązywania konfliktu. Oprócz różnych modeli radzenia sobie z konfliktem, przedstawiona została także metoda pokonywania konfliktów autorstwa Thomasa Gordona, która jego zdaniem ma zastosowanie w środowisku szkolnym.
Description: Materiał dydaktyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego. Zawiera zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, teorii wychowania. Wiedza o komunikacji międzyludzkiej i kompetencje społeczne są podstawą pracy w zawodzie nauczyciela oraz w zawodach, gdzie sukces zależy od umiejętności współpracy z innymi ludźmi, zdolności do osiągania consensusu i otrzymywania oryginalnych efektów własnych i wspólnych działań. Jest to również zakres wiedzy wspierający rozwój osobowości oraz kompetencje społeczne, dzięki którym możliwe jest pokonywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6251
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rrozwiązywanie konfliktów.pdf702.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons