Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6380
Title: PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE W CZASIE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 85-LECIA POWSTANIA CZASOPISMA „RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY”
Authors: Safjan, Marek
Issue Date: 2006
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 3, s. 11-15.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6380
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Marek_Safjan_Przemowienie_11-15.pdf174.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.