Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6394
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Wiśniewski, Jan
Issue Date: 2006
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 3, s. 208-210.
Abstract: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 285.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6394
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Przegląd piśmiennictwa_Jan_Wisniewski_208-210.pdf136.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.