Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6445
Title: Mechanizm działania minocykliny w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae. Efekt cytoprotekcyjny
Other Titles: The mechanism of minocycline influence on the yeast Saccharomyces cerevisiae cells. The cytoprotective effect
Authors: Karachitos, Andonis
Advisor: Kmita, Hanna. Promotor
Keywords: Minocyklina
Minocycline
Kanał VDAC
Channel VDAC
Mitochondria
Saccharomyces cerevisiae
Cytoprotekcja
Cytoprotection
Issue Date: 6-Jun-2013
Abstract: Minocycklina jest powszechnie stosowanym antybiotykiem z grupy tetracyklin. Co ciekawe, dostępne dane wskazują na właściwości cytoprotekcyjne minocykliny oraz możliwość ich wykorzystania w terapii różnych chorób. W związku z tym, w ramach niniejszej pracy przeprowadzono eksperymenty mające na celu wskazanie elementów istotnych dla cytoprotekcyjnego działania minocykliny. Wykazałem, iż cytoprotekcyjne działanie minocykliny w przypadku komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae poddanych działaniu uniwersalnego czynnika proapoptotycznego (H2O2) wymaga obecności kanału VDAC (zależny od potencjału kanał o selektywności anionowej) i związane jest z modulacją poziomu sprzężenia energetycznego, co wskazuje na oddziaływanie na stan funkcjonalny mitochondriów. Kanał VDAC jest bowiem odpowiedzialny za transport metabolitów przez zewnętrzną błonę mitochondrialną, co jest procesem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania mitochondriów. Wykazałem także, że w przypadku mitochondriów izolowanych z komórek różnych organizmów, minocyklina wykazuje aktywność rozprzęgacza (w zakresie stężeń mikromolarnych) lub czynnika wzmacniającego sprzężenie energetyczne (w zakresie stężeń nanomoralnych). Co więcej, wyniki badań polegających na analizie wpływu minocykliny na kanał VDAC poddany rekonstytucji, jak i analizie wpływu różnych czynników na właściwości minocykliny i analiza bioinformatyczna wskazują na możliwość bezpośredniego oddziaływania minocykliny na kanał VDAC. Zatem, kanał VDAC, jak i stężenie minocykliny wydają się być istotnymi elementami w cytoprotekcyjnym działaniu minocykliny.
Minocycline is a commonly applied antibiotic of the tetracycline family. Interestingly, the available data indicate that minocycline displays cytoprotective properties that could be used in the treatment of various diseases. Therefore, in the present study experiments were performed to identify elements that are relevant for the cytoprotective properties. It has been shown that in the case of the yeast Saccharomyces cerevisiae cells pretreated with the universal pro-apoptotic factor (H2O2), the cytoprotective effect of minocycline requires the presence of the VDAC channel (voltage-dependent anion-selective channel) and is associated with modulation of the level of the energy coupling, which indicates the effect on the functional state of mitochondria. Accordingly, the VDAC channel is responsible for the transport of metabolites across the mitochondrial outer membrane, which is essential to mitochondria functioning. It has been also showed that in the case of mitochondria isolated from cells of different organisms, minocycline displays either uncoupler (micromolar concentration range) or the energy coupling reinforcing agent (nanomolar concentration range) activity. Moreover, the obtained results concerning the analysis of minocycline effect on the reconstituted VDAC channel and analysis of the impact of various factors on properties of minocycline as well as bioinformatic analysis suggest strongly a direct interaction between minocycline and the VDAC channel. Thus, the channel VDAC and the concentration of minocycline appear to be important for minocycline cytoprotective activity.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/6445
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UAM-WB_dr_Andonis_Karachitos_2013.pdf
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.