Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6491
Title: Informacyjny most między biologią a socjologią
Authors: Kaczmarek, Kamil M.
Keywords: informacja
darwinizm
socjologia
analogia
izomorfia
Issue Date: 2012
Citation: Humanistyka i przyrodoznawstwo, nr 18 (2012), s. 45-62
Abstract: Tocząca się od kilkunastu lat wśród filozofów dyskusja na temat pojęcia informacji w biologii pozwala rzucić nowe światło na dotychczasowe porażki zastosowania teorii darwinowskiej do kultury. Ujawnia także daleko idące homologie między światem biologicznym a społecznokulturowym, co pozwala skorygować program darwinizmu socjologicznego w istotnych punktach.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6491
ISSN: 1234-4087
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informacyjny most między socjologią a biologiąhip18.pdf230.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.