Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/661
Title: Frazeologizmy z nazwami zwierząt we współczesnym języku polskim
Other Titles: Phraseologisms with the names of animals in a contemporary Polish language
Authors: Krupa-Juryca, Monika
Advisor: Bąba, Stanisław. Promotor
Keywords: frazeologia animalistyczna
animalistic phraseology
lingwistyka kulturowa
cultural linguistics
antropocentryzm
anthropocentrism
leksykologia
lexicology
leksykografia
lexicography
Issue Date: 16-Nov-2010
Abstract: Rozprawa mieści się w nurcie lingwistyki kulturowej, a jej główne założenie sprowadza się do tego, by dowieść antropocentrycznego charakteru frazeologii animalistycznej. Podstawę materiałową stanowi około 1000 polskich frazeologizmów z nazwami zwierząt, wyekscerpowanych z różnych źródeł leksykograficznych i frazeologicznych powstałych po 1968 roku. Składa się ona z części ogólnej i dwu części analitycznych, które z kolei zawierają słownik alfabetyczny i słownik tematyczny polskich frazeologizmów „zwierzęcych”.
This treatise is located in a current of cultural linguistics. Its main principle goes to that, to prove the anthropocentric character of the animalistic phraseology. The ground of the material is about 1000 Polish phraseologisms with the names of animals which are excerpted from different lexicographical and phraseological sources created after 1968. This work contains a general part and two analytic parts, where in which of them there is an alphabetical dictionary and a thematic dictionary of Polish “animal” phraseologisms.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/661
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRAZEOLOGIZMY Z NAZWAMI ZWIERZĄT.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.