Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/664
Title: Cyceron i jego adaptacja filozofii greckiej. Spory wokół koncepcji TELOS-FINIS
Other Titles: Cicero and his adaptation of Greek philosophy. Quarrel about conception TELOS-FINIS
Authors: Bleja, Paweł
Advisor: Wesoły, Marian. Promotor
Keywords: Cyceron filozof
Cicero philosopher
Filozofia grecka
Greek philosophy
Spór o TELOS
Quarrel about TELOS
Kryptoepikurejczyk
Crypto-epicurean
Issue Date: 19-Nov-2010
Abstract: Niniejsza praca doktorska ma dwóch bohaterów: Grecką filozofię i M.T. Cycerona. W rozdziale pierwszym prezentuję szkic filozofii greckiej w graficznej wizualizacji. Jest to prezentacja przedstawicieli antycznej filozofii w „pigułce". Porównawcze przedstawienie ukazuje tło dla życia i działalności Cycerona. Rozdział drugi poświęcony jest Cyceronowi, rzymskiemu oratorowi, politykowi oraz pisarzowi (również listów). Cyceron jest ważny ze względu na wysiłki w przekazywaniu greckiej myśli filozoficznej po łacicie. Cycero był eklektykiem, który wykazywał sympatię do stoicyzmy, myśli Arystotelesa i Akademii. W swojej twórczości jawi się jako przeciwnik filozofii Epikura. Czy jednak tak jest dokładnie? Jego opozycja względem Epikura jest właściwie myślą przewodnią tej rozprawy. Stawiam tezę, że Cyceron jest krypto-epikurejczykiem. Chociaż zaintere-sowania filozoficzne towarzyszyły mu przez całe życie jego twórczość filozoficzna przypada na okres lat 46-44 i do niej się odwołuję. Do najbardziej cennych i kluczowych dla tej pracy jest dzieło De finibus (O najwyższym dobru) - prezentacja etycznych teorii. Elementy filozofii epikurejskiej są ważne zwłaszcza dla okresów kiedy był odsuwany od władzy. Prezentowane podejście jest nową interpretacją wybranych pism, życia i stanu mentalnego Cycerona. Staram się przedstawić autorski sposób podejścia do myśli prze-kazanej przez Cycerona
My philosophical thesis has two characters: Greek philosophy and Marcus Tulius Cicero. In chapter one I present a draft of a Greek and Roman philosopher in graphic form. It is a short history of an ancient philosophy. The comparison shows what is the background of Cicero's life, the creativity and the tradition of passing on the legend about Cicero. In chapter two I present Cicero figure. Cicero was the Roman orator, a statesman, a poet, a writer of letters. He is philosophically important as a transmitter of Hellenistic Greek ideas into Latin. Cicero was an eclectic who had sympathy to Stoics, Peripatetics and Sceptics of the Academy, but was opposed to the system of Epicurus. And this opposition to Epicurus system is one of my main issues. I think, that he was crypto-epicurean. Although his interest in philosophy was constant, he devoted only a few years of his energetic life to a full-time study and composition of books. In short period (46-44 BC) Cicero wrote over thirty books. In my research the most important are: fragments of letters and De finibus (On Ends) - the presentation of the ethical theories. The Epicurus philosophy in Cicero's works and life is the key element of my thesis. I describe such notions as: pleasures, friendship, and peace which are present in Cicero's writings and also in his life, when he was relegated from politic life. This is a new interpretation of Cicero's writings and his mental state and this is my original point of view.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/10593/664
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PawelBleja-doktorat.pdf
  Restricted Access
44.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.