Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6692
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Wróblewski, Bartlomiej P.
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 1, s. 210-214
Abstract: Piotr Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003, ss. 240.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6692
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Przegl_d pi_miennictwa_Bartlommiej_P_Wroblewski_210-214.pdf204.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.