Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6720
Title: OBIEKTYWNA ISTOTA SPRAWSTWA W UJĘCIU POLSKIEGO PRAWA KARNEGO (UWAGI NA MARGINESIE LEKTURY PRACY P. KARDASA TEORETYCZNE PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPNE WSPÓŁDZIAŁANIE)
Authors: Pohl, Łukasz
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 187-293.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6720
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Lukasz_Pohl_Artykuly_recenzyjne_187-293.pdf299.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.