Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6797
Title: Sprawozdania i informacje. POLSKA KULTURA PRAWNA A PROCESY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa Gniezno, 26-29 września 2004 r.
Authors: Zwierzykowski, Piotr Filip
Issue Date: 2005
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 1, s. 257-258.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6797
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_Sprawozdania i informacje_Piotr_F_Zwierzykowski_257-258.pdf118.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.