Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7073
Title: "Rzodkiewki" Janusza Morgensterna
Other Titles: Janusz Morgenstern’s „Radishes”
Authors: Hendrykowski, Marek
Keywords: student film
etude
short feature
film style
poetics
narrative
narration
voice-over
Italian neorealism
social drama
hero
character
socialist realism
Stalin's era
film studencki
etiuda
film krótkometrażowy
filmowy styl
poetyka
narracja
opowiadanie
voice-over
włoski neorealizm
dramat społeczny
bohater
postać
socrealizm
era Stalina
Issue Date: Apr-2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 19-20, 2012, s. 89-93
Series/Report no.: Microcosm;19
Abstract: Marek Hendrykowski’s essay presents the importance of Janusz Morgenstern’s early short film Radishes made after Stalin’s death, in 1954 as a student work produced by Film School in Łódź. The main character, old worker Gruliński loses his clear hopes and human illusions. The pesimistic conclusion is closed further by the simultaneous description of the hero’s social image within a discourse of origins and the sacred which evacuates analysis of class conflict and sociological approach in the narrative of an “ordinary good man” brutally disturbed in his desires and works by the irruption and power of an omnipotent destructive stalinist “red tape” bureaucracy. The poetics of Radishes is deeply influenced by the style of an Italian neorealism, first of all by its famous masterpiece, Vittorio De Sica’s Umberto D. (1952).
Esej Marka Hendrykowskiego traktuje o znaczeniu krótkometrażowego filmu Janusza Morgensterna „Rzodkiewki”. Film został nakręcony po śmierci Stalina w 1954 roku jako praca studencka i wyprodukowany przez PWSFTviT w Łodzi. Główny bohater, stary pracownik Gruliński traci wszelkie nadzieje i złudzenia. Pesymistyczną konkluzją jest charakterystyka wizerunku zarówno głównego bohatera, jak i społeczeństwa wpisana w dyskurs o pochodzeniu i sakralizacji, który ewokuje analiza konfliktu klasowego i podejścia socjologicznego w narracji o „zwykłym człowieku” brutalnie stłamszonym w swoich pragnieniach i działaniach przez wtargnięcie wszechmocnej destrukcyjnej stalinowskiej biurokracji. W poetyce „Rzodkiewek” wyczuwalny jest wyraźny wpływ włoskiego neorealizmu, na czele z jego słynnym dziełem „Umberto D.” (1952) Vittorio De Siki.
Description: Marek Hendrykowski, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, „Rzodkiewki” Janusza Morgensterna, Janusz Morgenstern’s „Radishes”, „Images” 2012, vol. X: Microcosmos, red. A. Szpulak i W. Otto, nr 19, s. 89-93., ISSN 1731-450x, język: polski
URI: http://hdl.handle.net/10593/7073
ISSN: 1731-450X
Appears in Collections:Images, nr 19-20, 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Hendrykowski - Rzodkiewki Janusza Morgensterna.pdf65.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.