Images

Images.The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
Czasopismo „Images” jest kwartalnikiem naukowym. Ukazuje się drukiem od 2003 roku. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury audiowizualnej. Dotyczą polskiego i światowego kina, mass mediów, fotografii oraz szeroko rozumianej kultury popularnej. W skład komitetu redakcyjnego pisma wchodzą autorzy polscy i zagraniczni z prestiżowych ośrodków naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Część tekstów publikowana jest w języku angielskim i innych językach konferencyjnych. Czasopismo „Images” ukazuje się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Od 2011 jego współwydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.

(ang.) Images.The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
magazine is a scientific quarterly. The first issue was printed in 2003. Each issue is a monograph devoted to a selected subject representing most important phenomenon from the contemporary audiovisual culture. They are mainly about Polish and foreign cinema, mass media, photography and popular culture. The editorial advisory board of “Images” includes Polish and foreign authors from the prestigious scientific environment in Europe and USA. Texts are published in English and other conference languages. “Images” magazine is published at the Faculty of Polish and Classical Philology and the Adam Mickiewicz University in Poznań. The co-producer of “Images” has been the Polish National Film School in Łódź (PWSFTviT ) since 2011.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Marek Hendrykowski
Kontakt: Katedra Filmu, Telewizji i nowych Mediów, Wydział Filologii Polskiej i KlasycznejCollegium Maiusul
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.:61-829-21-06, 61-829-21-08;
e-mail: Poznańmmhendry@neostrada.pl
strona www: www.filmoznawstwo.com
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
ISSN 1731-450X

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 5 of 5
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego