Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7150
Title: Irena Lepalczyk (red.), Źródła do pedagogiki opiekuńczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tom I i II, Warszawa 1988, ss. 635.
Authors: Wiliński, Piotr
Keywords: Perspektywy kultury
Cultural perspective
Projektowanie procesu kształcenia
Instrucional design process
Przemiany klas szkolnych
Change classroms
Małe grupy społeczne
Small social groups
Teksty źródłowe
Source texts
Issue Date: 1991
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 20, 1991, pp. 163-167.
Abstract: Recenzje i sprawozdania z książek
URI: http://hdl.handle.net/10593/7150
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 20, 1991

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Piotr_Wili_ski_RECENZJE_I_SPRAWOZDANIA_Z_KSI__EK_163-167.pdf151.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.