Neodidagmata

Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

Neodidagmata is a scientific periodical, devoted to theoretical, empirical and innovative issues in contemporary education, with special focus on topics in didactics, educational technology and media pedagogy

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
Kontakt: ul. Słowackiego 20 60-823 Poznań
tel.: 0-61 829 2801
e-mail: ztk@amu.edu.pl
strona www: http://neodidagmata.amu.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
ISSN: 0077-653X

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego