Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7500
Title: Sygnały dialogowe i działania argumentacyjne w dyskusjach osób uczących się języka angielskiego. Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie
Authors: Nowicka, Agnieszka
Advisor: Prokop, Izabela
Keywords: etnometodologiczna analiza konwersacyjna,
dydaktyka j. angielskiego jako JO
lingua franca
kompetencja interakcyjna
konflikt społeczno-kognitywny
uczenie się w interakcji
konstruktywizm społeczny
Issue Date: 2002
Abstract: Zbadanie działań negocjacyjnych studentów uczących się j. angielskiego na poziomie zaawansowanym w odniesieniu do rozwoju ich kompetencji komunikacyjnej, a w szczególności umiejętności osiągania interaktywności i tworzenia dyskusji argumentacyjnej. Badanie ustala związki między rozgrywaniem konfliktu kognitywno-społecznego w różnych typach dyskusji a rozwojem samodzielności i świadomości komunikacyjnej studentów.
Rezultaty: Studenci rozwijają świadomość i samodzielność komunikacyjną w trakcie negocjowania problemu argumentacyjnego i komunikacyjnego, gatunku mownego, relacji, ról i celów w dyskusji, za pomocą określonych działań negocjacyjnych w określonych kontekstach komunikacyjnych. Opracowano typologię działań argumentacyjnych i sygnałów dialogowych w odniesieniu do 3 kryteriów: interakcyjnych ról słuchacza i mówiącego, zindywidualizowania działań, jako czynniku określającym styl interakcyjny mówiącego, 3 typów organizacji preferencyjnej: szkolnej, ukierunkowanej na współzawodnictwo i współpracę.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7500
Appears in Collections:Doktoraty 1990-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANowickaDoktorat.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.