Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7706
Title: Być bliżej dziecka. Efektywne nauczanie w ujęciu rozwojowym
Authors: Jabłoński, Sławomir
Keywords: stymulowanie rozwoju w edukacji
interaktywne nauczanie
cele edukacji w wieku szkolnym
Issue Date: 2001
Publisher: Polskie Towarzysto Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Citation: Forum Oświatowe, 2 (25), 43-59
Abstract: Autor analizuje różne ideologie edukacji oraz ich wpływ na rozwój dzieci. Zauważa, że w świetle współczesnych teorii rozwoju psychicznego człowieka kluczowym aspektem sytuacji edukacyjnej jest jej interaktywność rozumiana, na przykład, tak jak w koncepcji epizodów wspólnego zaangażowania Rudolfa Schaffer’a. Główną cechą interaktywnej edukacji szkolnej jawi się, w konsekwencji, jakość dopasowania poziomu rozwoju dziecka i wymagań edukacyjnych ujmowana, na przykład, tak jak w pojęciu strefy najbliższego rozwoju Lwa S. Wygotskiego. Autor podkreśla również znaczenie adekwatności szkolnego kontekstu do specyfiki życia w dorosłości. Ujawnia się ona w wyborze głównych celów nauczania szkolnego, z których najważniejszymi w tym kontekście jest rozwijanie: 1) zdolności do swobodnego poruszania się w obszarze znaczeniowym i technologicznym kultury, 2) umiejętności samodzielnego analizowania, planowania i realizacji własnych działań, 3) decentracji czyli zdolności do uwzględniania innych niż własny punktów odniesienia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7706
ISSN: 0867-0323
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2001 S Bliżej dziecka.pdf13.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.