Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7712
Title: Rozwój ośrodka artystycznego w Poznaniu w latach 1919-1939
Other Titles: Poznań as a centre of artistic activities in the period 1919 – 1939
Authors: Mulczyński, Jarosław
Advisor: Trzeciakowski, Lech. Promotor
Keywords: sztuka
art
Poznań
Poznań
artysta
artist
wystawa
exhibition
Issue Date: 5-Sep-2013
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest przedstawienie Poznania jako ośrodka artystycznego w latach 1919-1939. Po omówieniu tradycji artystycznych w XIX i na początku XX wieku w Poznaniu zaprezentowano politykę władz państwa polskiego i zaangażowanie władz miejskich w rozwój sztuki i życia artystycznego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Poznaniu powstał ważny ośrodek skupiający malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Omówiony został ich rozwój liczebny, pochodzenie terytorialne, wykształcenie, ponadto działalność stowarzyszeń i ugrupowań artystycznych, jak również scharakteryzowano twórczość najważniejszych przedstawicieli wymienionych dyscyplin sztuki. Uzupełnieniem tego zagadnienia jest Aneks nr 1 zawierający w formie słownika wykaz prawie 230 artystów działających w Poznaniu w omawianym okresie. Działało tu również kilkanaście instytucji i stowarzyszeń opieki nad sztuką oraz cztery muzea, które organizowały liczne wystawy sztuki współczesnej. Wykaz blisko tysiąca z nich zebrany został w formie katalogu w Aneksie nr 2. W latach 1919-1939 funkcjonowała najważniejsza placówka oświatowa kształcąca młodych adeptów sztuki – Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, a poza nią również organizowano prywatne szkoły i kursy w tym zakresie. Rozprawę kończy wybór ponad 80 reprodukcji malarskich, rzeźbiarskich i graficznych zgromadzony w części II.
The subject matter of the dissertation is Poznań discussed as a centre of artistic activities in the period of 1919 – 1939. Following the overview of artistic traditions at the break of the centuries, the contemporary policy of the Polish state is presented along with the commitment of the municipal authorities made to the development of art and artistic life of the city. Soon after regaining independence by Poland, Poznań became a focal point for painters, sculptors, graphic designers. Dissertation presents both individual artists (their origin and education) as the growth of this artistic community along with activities of associations and artistic groups of the time. Works of the prominent artists are also characterized; this part is supplemented by Appendix 1 which contains list of almost 230 artists who were active in Poznań. In the same time, there were also institutions and associations promoting art and four museums presenting contemporary art at numerous exhibitions; Appendix 2 contains a list of almost thousand of such events. The most important educational hub i.e. The School of Decorative Arts and Artistic Industry educated young entrants in arts, however there were also many private schools and courses. The last part of the dissertation contains more than eighty reproduction of various art pieces.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/7712
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-ANEKS nr 2.pdf
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDFView/Open
03-ANEKS nr 1.pdf
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDFView/Open
02-Część II.Wybór reprodukcji prac artystów poznańskich.pdf
  Restricted Access
54.44 MBAdobe PDFView/Open
01-Jarosław Mulczyński Rozwój życia artystycznego.pdf
  Restricted Access
7.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.