Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7771
Title: Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym
Authors: Nowicka, Agnieszka
Keywords: analiza konwersacyjna
dydaktyka języka angielskiego jako JO
samodzielność komunikacyjna
kompetencja komunikacyjna w JO
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu
Citation: Autonomia w nauce języka obcego, red. M. Pawlak, Poznań- Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu, 2004, s.125-137.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7771
ISBN: 83-917692-9-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym.pdf357.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.