Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBuksiński, Tadeusz-
dc.contributor.authorStrzyżyński, Przemysław-
dc.date.accessioned2013-09-17T09:51:29Z-
dc.date.available2013-09-17T09:51:29Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.isbn9788361884484-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/7775-
dc.description.abstractKsiążka - „Pojęcie wiary teistycznej w filozofii religii John Hicka” - zawiera trzy części. Pierwsza prezentuje filozofię Hicka od 1957 do 2005 roku. Zdaniem Hicka, każde ludzkie poznanie jest „doświadczaniem-jako”, czyli nadawaniem/rozpoznaniem znaczenia, jest interpretacją. Stąd na poziomie fizycznym, moralnym/estetycznym i religijnym dokonuje się poznanie jako interpretacja. Idea ta jest rozszerzeniem koncepcji „widzenia-jako” Wittgensteina. Wiara jest niepropozycjonalna. Początkiem wiary jest doświadczenie, a nie uznanie za prawdę jakieś doktryny religijnej. Pod wpływem krytyki Hick zauważa jednak konieczność istnienia elementu propozycjonalnego we wierze. Hick konstruuje też hipotezę pluralizmu religijnego. W części drugiej przedstawiono m.in. krytyki pojęcia poznania jako „doświadczania-jako” (krytyka koncepcji danych zmysłowych). Ostatnia część prezentuje podsumowanie analiz i krytyk. Stwierdza się tam m.in., że koncepcja Hicka zawiera elementy sprzeczne i słabo uzasadnione.pl_PL
dc.description.abstractThe book titled „The Concept of Theistic Faith in the Philosophy of Religion of John Hick” concerns the main ideas connected with the idea of faith. This book has three parts. The first presents Hick’s philosophy of faith from 1957 to 2005. All human cognition is some kind of “experiencing-as”, recognizing the meaning/significance, in other words, an interpretation. This idea comes from the “seeing-as” concept of Wittgenstein. Faith, from that point of view, is nonpropositional. So, Hick now claims that the cultural context has an influence on the way of grasping the Transcendent. The consequence is the pluralistic hypothesis of religions. All of them are true and have equal soteriological power. The second part discusses those ideas, both in analytical and critical manner. Critics point out, that the sense data concept is incorrect. So the main idea of cognition as experiencing-as is badly proved. The pluralistic hypothesis of religion also met with another challenge. The main difficulty is that of grasping something as a God, who is uncognisable. The last part tries to sum up the analyses and criticisms.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet im Adama Mickiewicza Wydział Teologicznypl_PL
dc.subjectHick Johnpl_PL
dc.subjectanalityczna filozofia religiipl_PL
dc.subjectwidzenie-jakopl_PL
dc.subjectWittgensteinpl_PL
dc.subjectwiara teistycznapl_PL
dc.subjectBógpl_PL
dc.subjecthipoteza pluralizmu religijnegopl_PL
dc.subjectpropozycjonalnośćpl_PL
dc.subjectniepropozycjonalnośćpl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectdoświadczanie-jakopl_PL
dc.subjectanalytical philosophy of religionpl_PL
dc.subjectseeing-aspl_PL
dc.subjecttheistic faithpl_PL
dc.subjectGodpl_PL
dc.subjectpluralistic hypothesis of religionspl_PL
dc.subjectpropositionalpl_PL
dc.subjectexperiencing-aspl_PL
dc.subjectinterpretationpl_PL
dc.titleKoncepcja wiary teistycznej w filozofii religii JohnaHickapl_PL
dc.title.alternativeThe concept of theistic faith in the philosophy of religion of John Hickpl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty 1990-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii Johna Hicka.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.