Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/792
Title: Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy
Other Titles: China and India and European Energy Security
Authors: Rosicki, Remigiusz
Keywords: bezpieczeństwo energetyczne
energy security
bezpieczeństwo energetyczne Europy
European energy security
indyjska energetyka
Indian power industry
chińska energetyka
Chinese power industry
Issue Date: 2010
Publisher: COS ABW
Citation: R. Rosicki, Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 2, 2010, p. 113 – 120.
Abstract: The article will concern the relations between China, India and Europe in respect to their position. The consequence of the economic development especially in China and India is the increase in energy demand. Rich coal resources in China are not enough to satisfy a significant increase in energy demand. For instance, it is thought that the oil import in the next 20-30 years will go up by 50 %. A similar situation can be observed in India. Both countries are searching for solutions to increase their energy security. Surely, such actions do not necessarily correspond with policies of other European countries and UE. On the one hand, there is an impressive economic development of Asian countries, but on the other hand, there is a necessity to meet their demands. Economists claim that Chinese and Asian development exerts a positive influence on world economy but in the context of competition . In case of energy security, as one of the elements of national security, it does not have to have a positive effect. The position of Europe in this respect becomes unstable. It means that Europe and UE countries are one of those entities which queue for natural resources and energy and it does not necessarily mean that they have to be before Asian countries. All this has an influence on, for instance, the development of new energy technologies, searching new sources of natural resources, the increase in energy and resources prices and also on changes in energy structure ( e.g. renewable or nuclear energy).
Description: Artykuł dotyczy relacji, które zachodzą w zakresie pozycji między Chinami, Indiami i Europą. Konsekwencją rozwoju gospodarczego – szczególnie Chin i Indii – jest wzrost zapotrzebowania na energię. Bogate zasoby węgla w Chinach nie są w stanie zaspokoić znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię. Przykładowo: przewiduję się, że wzrost importu ropy naftowej przez Chiny w ciągu 20 – 30 lat wzrośnie o połowę. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Indiach. Oba kraje poszukują rozwiązań, które umożliwiłby zwiększenie własnego bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście działania te nie zawsze muszą współgrać z polityką krajów europejskich, jak i Unii Europejskiej w tym samym zakresie. Z jednej stronny mamy imponujący rozwój gospodarczy krajów azjatyckich, z drugiej strony konieczność dostarczenia tej „lokomotywie gospodarczej” wystarczającego „paliwa”. Ekonomiści twierdzą, że rozwój Chin i Indii wywiera pozytywny wpływ na światową gospodarkę, ale w kontekście kreacji rywalizacji (czyt. konkurencji). W przypadku bezpieczeństwa energetycznego, jako jednego z elementu bezpieczeństwa podmiotu państwowego, nie zawsze musi to mieć tak pozytywny skutek. Pozycja Europy w tym kontekście ulega zachwianiu, tzn. że Europa i kraje UE stają się jednym z wielu podmiotów, które stają w kolejce po surowce i energię, i wcale nie oznacza to, że muszą stać przed krajami azjatyckim. Wszystko to wpływa m.in. na: rozwój nowych technologii energetycznych, poszukiwania nowych źródeł surowców, wzrostu cen energii i surowców, a także na zmianę struktury energetycznej (np. energia odnawialna czy jądrowa).
URI: http://hdl.handle.net/10593/792
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy.pdf397.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.