Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8095
Title: Życie naukowe - Vie scientifique
Authors: Perzyńska-Holasowa, Maria
Issue Date: 1989
Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: Slavia Antiqua, tom 32 (1989-1990), s. 297-332
Abstract: Przegląd polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny starożytnej i wczesnośredniowiecznej na podstawie publikacji z 1983 roku (z uzupełnieniami za rok 1982)
URI: http://hdl.handle.net/10593/8095
ISSN: 0080-9993
Appears in Collections:Slavia Antiqua, tom 32 (1989-1990)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_Maria_Perzynska_Holasowa_Przeglad_polskich_prac_dotyczacych_Slowianszczyzny_297-332.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.