Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/812
Title: Harmoniemusik – społeczny artystyczny fenomen kultury muzycznej Europy Środkowej w XVIII i I połowie XIX wieku
Other Titles: Harmoniemusik – Sociological and Artistic Phenomenon of Music Culture in the Eighteenth and the First Half of Nineteenth Century Middle Europe
Authors: Rykowski, Mikołaj
Advisor: Golianek, Ryszard Daniel. Promotor
Keywords: Harmoniemusik
Wind Harmony
badania źródłowe
source research
kultura muzyczna Europy Środkowej
musical culture in Central Europe
Issue Date: 18-Jan-2011
Abstract: Przedmiotem podejmowanych w rozprawie badań są utwory muzyczne przeznaczone na zespoły instrumentów dętych. Kapele te utrzymywane były na dworach arystokracji europejskiej i stanowiły istotny element XVIII-wiecznej kultury muzycznej. Do najważniejszych rejonów, w których tradycja ta odegrała znaczącą rolę, zaliczyć należy kraje Europy środkowej: Austro-Węgry (w geopolitycznym kształcie określonym przez XVIII-wieczną monarchię habsburską, i obejmującym: Austrię, Węgry, Czechy, Morawy i Słowację), Prusy, a także tereny polskie (kapela książąt Lubomirskich w Łańcucie oraz kapela ojców Paulinów na Jasnej Górze). Zgromadzony materiał potwierdził naczelną tezę pracy, traktującą o uwarunkowaniu socjologicznym Harmoniemusik i jej fenomenalnym przenikaniu do najważniejszych sfer życia (środowiska: arystokratyczne, kościelne, wojskowe i miejskie). Zasadniczym celem pracy doktorskiej jest ukazanie z jednej strony - mechanizmów socjologicznych, dzięki którym możliwe było tak multikulturowe funkcjonowanie tej muzyki, z drugiej zaś - określenie jej artystycznego wymiaru. Przedstawienie fenomenu Harmoniemusik od strony socjologicznej i artystycznej pozwoliło oddać istotę tego zjawiska, w konkluzji zaś doprowadziło do odpowiedzi na najważniejsze pytania: w jaki sposób i w jakim stopniu uwarunkowania społeczne wpłynęły na artystyczny rozwój tej muzyki oraz w jaki sposób i w jakim stopniu rozwój ten hamowały.
The main source of doctoral concept titled „Harmoniemusik – Sociological and Artistic Phenomenon of Music Culture in the Eighteenth and the First Half of Nineteenth Century Middle Europe” is placed in graduated work. This last work allowed to know the history of Harmoniemusik, its literature (music and scripts). According to lexicorgaphical sources there are thousands of Harmoniemusik pieces across the Europe. From spanish armonia and italian banda, through french pieces d’harmonie, till russian polnoj duchowoj orkiestr there are many chamber pieces for woodwind ensembles. Indeed there is a huge testimony of it but sometimes completely unknown to scientists and musicians. Such a great popularity of this music in XVIII and XIX centuries is a phenomenon which is the major inspiration of doctoral writing. There is no doubt that Harmoniemusik (compositions for woodwind ensemble) were strongly placed on sociological and political background. Its beginnings, development and collapse depended on aristocracy. That is why research all ways of sociological existing of this music is absolutely necessary. For example:– music and composers and musicians practicemusic and woodwinds capacitiescommercial aspects of HarmoniemusikHarmoniemusik between court and army (firstly this was a music functioned in two environments)After achieving full knowledge about sociological background of Harmoniemusik the second step - most interesting by the way – was to focuse on artistic solutions or its lack in this music („artistic phenomenon”). In authors opinion sociological background of Harmoniemsik indicated its artistic shape. Thanks to this attempt this work may be a great evidence of music culture in XVIII and XIX Europe.
Description: Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/812
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rykowski_PhD.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.