Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/846
Title: KILKA UWAG NA TEMAT ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY WYRAŻANEJ PRZEZ MAŁŻONKA W TRYBIE ART. 68 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
Other Titles: SOME REMARKS ON THE CONSENT FOR A MEDICAL TREATMENT OF A SPOUSE IN
Authors: Haberko, Joanna
Keywords: zgoda na zabieg medyczny
consent for medical treatment
wspomagany rozród
assisted procreation
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 1, s. 45-57
Abstract: Artykuł obejmuje sytuację wyrażenia zgody męża matki w przypadku procedur medycznych obejmujących wspomaganie ludzkiego rozrodu. Znowelizowany art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa dziecka w tej sytuacji. Ustawodawca łączy skutek w obszarze prawa cywilnego z wyrażeniem zgody, nie definiuje jednak, jaki charakter winna mieć zgoda małżonka, a w szczególności czy wystarczy jej wyrażenie w sposób dorozumiany.
The paper tackles the issue of a consent expressed by a husband for medical procedures to be undergone by the spouse (mother) in connection with assisted procreation treatment. The amended article 68 of the Family and Guardianship Code excludes a possibility of a denial of paternity of a child so convened. From the legislator’s point of view, a consent of a spouse has a direct impact on the consequential effect arising in the realm of the civil law. There is no clear definition, though, of the nature of the required consent, and in particular, whether an implied consent of a spouse would suffice.
URI: http://hdl.handle.net/10593/846
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. JOANNA HABERKO RPEiS 1-2010.pdf92.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.