Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStawicka-Pirecka, Barbara. Promotor-
dc.contributor.authorKoszarska, Maja-
dc.date.accessioned2013-11-26T12:34:27Z-
dc.date.available2013-11-26T12:34:27Z-
dc.date.issued2013-11-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/8606-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiejpl_PL
dc.description.abstractPopkultura staje się dziś kulturą pełnoprawną i dominującą, filtrem, przez który poznajemy rzeczywistość. Niniejsza rozprawa stanowi analizę wpływów popkultury na dzieła należące do literatury popularnej oraz przedstawia implikacje tego faktu dla praktyki przekładu i jego odbioru przez potencjalnego czytelnika kultury docelowej. Przeprowadzona w niniejszej rozprawie analiza przykładów zaczerpniętych z poczytnych dzieł literatury hiszpańskiej tłumaczonych na język polski oraz polskiej literatury popularnej tłumaczonej na hiszpański ma na celu próbę znalezienia odpowiedzi na pytania o główne cechy literatury popularnej oraz popkulturowe uwarunkowania mające wpływ na proces i odbiór przekładu w kulturze docelowej. Analizie poddana została seria poczytnych utworów literackich, które zyskały sobie miano literatury popularnej. Wśród nich znalazły przetłumaczone na hiszpański: Saga o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego oraz kryminał Koniec świata w Breslau Marka Kamińskiego oraz utwory hiszpańskie: Przygoda fryzjera damskiego Eduarda Mendozy, wybrane powieści i felietony Artura Péreza-Reverte, Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna i Klan wilczycy Maite Carranzy. Rozprawę kończy podsumowanie, w którym zebrano cechy literatury popularnej świadczące o jej nastawieniu na szerokiego odbiorcę oraz podjęto próbę określenia roli popkultury w przekładzie oraz przekładu w popkulturze.pl_PL
dc.description.abstractPopular culture is becoming nowadays a filter through which we get to know the reality. The present work contains an analysis of the influence of popular culture on the popular literature and presents implications of these fact for the practice of translation and its reception by the reader in the target culture. An analysis of examples taken from the widely read works of Spanish literature translated into Polish and Polish popular literature translated into Spanish carried out in this paper consist an attempt to find answers to questions about the main features of popular literature and cultural factors affecting the translation process and reception in the target culture. A series of widely read literary works that have gained a reputation as popular literature has been subjected to the analysis. Among them a book series The Witcher by Andrzej Sapkowski and The End of the World in Breslau by Marek Kaminski translated into Spanish and Adventure of the Powder Room by Eduardo Mendoza, selected novels and essays by Arturo Pérez-Reverte, The Shadow of the Wind by Carlos Ruiz Zafón and War of the Witches by Maite Carranza translated into Polish. The present work ends with a summary which includes the characteristics of popular literature and an attempt to determine the relation between popular culture and artistic translation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprzekładpl_PL
dc.subjecttranslationpl_PL
dc.subjectliteratura popularnapl_PL
dc.subjectpopular literaturepl_PL
dc.subjectkultura popularnapl_PL
dc.subjectpopular culturepl_PL
dc.subjectanaliza przekładupl_PL
dc.subjecttranslation analysispl_PL
dc.subjectteoria polisystemówpl_PL
dc.subjectthe polisystems theorypl_PL
dc.titlePrzekład w popkulturze – popkultura w przekładzie, czyli polsko-hiszpańskie relacje interkulturowe na przykładzie tłumaczeń wybranych dzieł literatury popularnejpl_PL
dc.title.alternativeTranslation in popular culture – popular culture in translation, the Polish-Spanish intercultural relations on the example of translations of selected popular literature textspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M_Koszarska_rozprawa_doktorska.pdf
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.