Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8645
Title: Epoka cyfrowa i jej nowe wskaźniki altmetryczne
Authors: Rychlik, Małgorzata
Keywords: wskaźniki altmetryczne
media społecznościowe
naukometria
altmetrics
Issue Date: 2013
Citation: Biuletyn EBIB 2013, nr 8 (144)
Abstract: Artykuł ma na celu zaprezentowanie wiadomości o wskaźnikach altmetrycznych. Wskaźniki te stają się komplementarne w stosunku do istniejących wskaźników oceny dorobku naukowego i są ściśle powiązane z mediami społecznościowymi oraz nowymi sposobami publikowania i recenzowania dorobku. Artykuł przedstawia kategorie wskaźników, narzędzia dostarczające zagregowanych danych o wskaźnikach oraz zalety wskaźników altmetrycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8645
Alternative Location: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/121
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rychlik_Małgorzata_Epoka_cyfrowa_altmetrics.pdf640.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons