Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/869
Title: METODYKA PRZEPROWADZANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
Other Titles: METHODOLOGY OF THE RESTRUCTURING OF AN ENTERPRISE
Authors: Mozalewski, Marek
Keywords: Metodyka
Methodology
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Restructuring of enterprises
Polska
Poland
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 215-236.
Abstract: W artykule poruszono kluczowe zagadnienia metodyki restrukturyzacji przedsiębiorstw stosowanych zarówno w warunkach krajowych, jak i zagranicznych. Zdefiniowane zostały główne założenia definicyjne restrukturyzacji opracowane w polskiej literaturze związanej z omawianym zagadnieniem, a także przybliżona została praktyczna strona realizacji tego typu przedsięwzięć. Dzięki zdefiniowaniu kluczowych obszarów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, przyczyn ich realizacji na poszczególnych obszarach oraz szczegółowym przedstawieniu procesu realizacji restrukturyzacji na poziomie operacyjnym, czytelnik ma możliwość dogłębnego poznania obecnie stosowanych rozwiązań i narzędzi zarządzania oraz ich wpływu na poszczególne obszary przedsiębiorstwa.
The paper outlines the key issues of the restructuring methodology used in the restructuring of enterprises in Poland and abroad. It also contains definitions of the main issues and presents the practical aspects of the implementation of such projects. The identification of the key restructuring areas in restructured enterprises, the explanation of the reasons for their implementations, and a detailed presentation of the implementation of the restructuring process at the operational level, helps the reader to familiarise himself with the current practices and management tools as well as their impact on various areas of business.
URI: http://hdl.handle.net/10593/869
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. MAREK MOZALEWSKI RPEiS 2-2010.pdf379.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.